Nhà đất Tân Thành

Bán Đất Nền Phú Mỹ, Tân Thành, BRVT

Đang Bán:

Thửa đất số: 921  Tờ BĐ số: 14

Diện tích:   240 m2

Trong đó:

+ Đất ở : 100 m2

+ Đất trồng cây lâu năm: 140 m2

Địa điểm: Phú Mỹ, Tân Thành, BRVT

ĐT Liên Hệ xem Đất: 0981 937 614