Nhà đất Tân Thành

Bán Đất tại Cát Hải, Tân Hải, Tân Thành BRVT

Đang Bán:

Thửa đất số: 516  Tờ BĐ số: 39

Diện tích: 530 m2

Trong đó:

+ Đất ở: 300 m2

+ Đất trồng cây lâu năm: 230 m2

Địa điểm: Tân Hải, Tân Thành, BRVT

ĐT Liên Hệ xem Đất: 0981 937 614