Nhà đất Tân Thành

Bán Đất tại Kp.Tân Hạnh, Phú Mỹ, Tân Thành, BRVT

Đang Bán:

Thửa đất số: 3080  Tờ BĐ số: 20

Diện tích: (5m x 25m) =  125 m2

Trong đó:

+ Đất ở tại Đô Thị: 125 m2

+ Đất trồng cây lâu năm: 0 m2

Địa điểm: Phú Mỹ, Tân Thành, BRVT

ĐT Liên Hệ xem Đất: 0981 937 614