Nhà đất Tân Thành

Bán Đất tại Phú Mỹ, Tân Thành, BRVT

Đang Bán:

Thửa đất số: 170  Tờ BĐ số: 14

Diện tích: 10942 m2

Trong đó:

+ Đất ở: / m2

+ Đất trồng cây lâu năm: 10942 m2

Địa điểm: Phú Mỹ, Tân Thành, BRVT

ĐT Liên Hệ xem Đất: 0981 937 614