Thông báo nghỉ lễ quốc khánh 02/09/2017

15:17:4531/08/2017

Công ty TNHH SX TM DV ASIA VINA thông báo nghỉ lễ quốc khánh 02/09/2017