Tổ chức sự kiện Lễ Động Thổ Tại Nhơn Trạch

11:27:2814/07/2017

Công ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) là một nhà đầu tư đến từ Malaysia, khởi nguồn từ công ty may mặc United Sweethearts Malaysia, công ty tích hợp của MWE Holding Berhad - Một công ty niêm yết công khai với KLSE Malaysia.

Ngày 08/01/2016, đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng của công ty USV tại địa bàn Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. Công ty đã chính thức Tổ chức Lễ Động Thổ Dự Án Mở Rộng Nhà Xưởng Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3, đánh dấu một bước phát triển mới của USV tại Việt Nam trước thềm năm mới 2016.

              TỔ CHỨC SỰ KIỆN LỄ ĐỘNG THỔ DỰ ÁN MỞ RỘNG NHÀ XƯỞNG 
               
CÔNG TY TNHH MAY MẶC UNITED SWEETHEARTS VIETNAM (GIAI ĐOẠN 3)

Công ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) là một nhà đầu tư đến từ Malaysia, khởi nguồn từ công ty may mặc United Sweethearts Malaysia, công ty tích hợp của MWE Holding Berhad - Một công ty niêm yết công khai với KLSE Malaysia.

USV là nhà sản xuất hàng đầu của các thương hiệu thời trang thể thao lớn, áo khoác thời trang, quần áo thời trang và thời trang trẻ em - trẻ sơ sinh, trong đó thị trường chính là các thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, Châu Âu và Châu Á.

Trải qua hơn 15 năm đầu tư và phát triển tại Việt Nam, USV hiện đã phát triển hệ thống với 42 dây chuyền may mặc và cung cấp việc làm cho hơn 2.000 lao động tại Nhơn trạch - Đồng Nai.

USV với giá trị cốt lõi là "Con người là tài sản duy nhất tăng giá"
Công ty liên tục phát triển và nuôi dưỡng những tài năng địa phương vào đội ngũ quản lý. Những nổ lực nội địa hóa đã tạo cơ hội cho các nhân tài ở địa phương vào các vị trí quản lý cấp cao và cấp trung. Đó là mục đích cốt yếu của công ty để trao quyền đầy đủ cho các nhân tài địa phương dựa trên năng lực quản lý hàng đầu của mình.

Ngày 08/01/2016, đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng của công ty USV tại địa bàn Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai. Công ty đã chính thức Tổ chức Lễ Động Thổ Dự Án Mở Rộng Nhà Xưởng Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3, đánh dấu một bước phát triển mới của USV tại Việt Nam trước thềm năm mới 2016.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và phát triển Khu Công Nghiệp, Công Ty IDICO đã là đơn vị vinh dự đảm nhận gói thầu xây dựng dự án Mở Rộng Nhà Xưởng Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu trong Buổi Lễ quan trọng này:

 Hình Ảnh - AsiaVina Lắp Đặt Chuẩn Bị Trước Khi Diễn Ra Sự Kiện Lễ Khởi Công Mở Rộng Nhà                            Xưởng Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3

Hình Ảnh - AsiaVina Lắp Đặt Chuẩn Bị Trước Khi Diễn Ra Sự Kiện Lễ Khởi Công Mở Rộng Nhà                            Xưởng Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3


Hình Ảnh - AsiaVina Lắp Đặt Chuẩn Bị hoàn tất Trước Khi Diễn Ra Sự Kiện Lễ Khởi Công 
     Mở Rộng Nhà Xưởng Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3
Hình Ảnh - AsiaVina Lắp Đặt Chuẩn Bị hoàn tất Trước Khi Diễn Ra Sự Kiện Lễ Khởi Công 
     Mở Rộng Nhà Xưởng Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3


Hình Ảnh - AsiaVina Lắp Đặt Chuẩn Bị hoàn tất Trước Khi Diễn Ra Sự Kiện Lễ Khởi Công 
     Mở Rộng Nhà Xưởng Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3
Hình Ảnh - AsiaVina Lắp Đặt Chuẩn Bị hoàn tất Trước Khi Diễn Ra Sự Kiện Lễ Khởi Công 
     Mở Rộng Nhà Xưởng Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3


Hình Ảnh - AsiaVina Lắp Đặt Chuẩn Bị hoàn tất Trước Khi Diễn Ra Sự Kiện Lễ Khởi Công 
     Mở Rộng Nhà Xưởng Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3
Hình Ảnh - AsiaVina Lắp Đặt Chuẩn Bị hoàn tất Trước Khi Diễn Ra Sự Kiện Lễ Khởi Công 
     Mở Rộng Nhà Xưởng Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3

 

          Hình Ảnh - Diễn Biến tại nơi Diễn Ra Sự Kiện Lễ Khởi Công Mở Rộng Nhà Xưởng 
                     
Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3

   Hình Ảnh - Diễn Biến tại nơi Diễn Ra Sự Kiện Lễ Khởi Công Mở Rộng Nhà Xưởng 
                     Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3
   Hình Ảnh - Bà Agnes Chua Bee Leng, Phó Tổng Giám Đốc Công Ty USV Phát Biểu Tại Lễ Khởi Công Mở Rộng Nhà Xưởng Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3

   Hình Ảnh - Diễn Biến tại nơi Diễn Ra Sự Kiện Lễ Khởi Công Mở Rộng Nhà Xưởng 
                     
Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3

   Hình Ảnh - Diễn Biến tại nơi Diễn Ra Sự Kiện Lễ Khởi Công Mở Rộng Nhà Xưởng 
                     
Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3

Hình Ảnh - Đại Diện chủ đầu tư CTY IDICO Nhận Văn Bản Trúng Tầu tại Sự Kiện Lễ Khởi Công Mở              Rộng Nhà Xưởng Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3

   Hình Ảnh - Diễn Biến tại nơi Diễn Ra Sự Kiện Lễ Khởi Công Mở Rộng Nhà Xưởng 
                 
Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3   Hình Ảnh -    Diễn Biến tại nơi Diễn Ra Sự Kiện Lễ Khởi Công Mở Rộng Nhà Xưởng 
                     
Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3


        Hình Ảnh - Diễn Biến tại nơi Diễn Ra Sự Kiện Lễ Khởi Công Mở Rộng Nhà Xưởng 
                     
Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3

            Hình Ảnh - Diễn Biến tại nơi Diễn Ra Sự Kiện Lễ Khởi Công Mở Rộng Nhà Xưởng 
                     
Công Ty TNHH May Mặc United Sweethearts Vietnam (USV) - Giai Đoạn 3