Nạp mực in máy Panasonic, Brother, Lexmark

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NẠP MỰC IN MÁY
ANASONI, BROTHER, LEXMARK

Dùng cho máy PANASONIC, BROTHER, LEXMARK THÀNH TIỀN
(VND)
PANASONIC:
KXFLB 801, 802, 803, 811, 812, 813, 851, 852, 853, 882, 
Series KX-FL 402, KX-MB 262, 772...
180.000
PANASONIC:
KX-FL 501, 502, 503, 511, 512, 513, 542, 612, 652...
KX-FLM 551, 552, 553 ...
KX -FLB 751, 752, 753, 755, 756, 758 ...
180.000
BROTHER:
HL2030, 2040, 2070, 2140, 2150, 2170, 5240, 5250, 5280 series
150.000
MFC 7210, 7340, 7420, 7440, 7820, 7840, 8460, 8470, 86660,
8670, 8860, 8870
150.000
DCP 8060, 8065 Series 150.000
FAX 2820, 2920 Series  150.000
LEXMARK:
E120N, 220, 230, 238, 300, 352, 240, 240N, 240T, 250D, 250DN,
320, X215 ...
120.000
E321, 322, 323, 330, 332, 342, 350D, 352DN ... 120.000
Danh sách nhận xét
Nhận xét của khách hàng
Đối tác
DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
CHO THUÊ THIẾT BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
Thiết kế in Ấn quảng cáo
MICE - TEAM BUILDING
Mua sắm online