Dự án

Nạp mực máy in Samsung và xerox

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NẠP MỰC MÁY IN
SAMSUNG VÀ XEROX

DÙNG CHO MÁY IN SAMSUNG VÀ XEROX THÀNH TIỀN
(VND)
Nạp mực in máy Samsung
ML1210, 1610, 1640, 2010, 4521, ML4521F
120.000       
Nạp mực in máy Samsung
SCX 4016, 4216F, 4200, 4200D3, 4720D5, ML2010D3, ML2250D5
DCX 4520D5, ML2010, 2250, 
SCX 4300
120.000
Nạp mực máy in XEROX:
3115, 3121, 3116, 3120, 3130, 3117, DELL
120.000
Nạp mực máy in XEROX
WORCENTER PE16SERIES, LEXMARK X215
120.000
Nạp mực máy in XEROX 203A, 204 160.000
Danh sách nhận xét
Nhận xét của khách hàng
Đối tác
Tổ chức sự kiện
Thiết bị sự kiện
Thiết kế in Ấn quảng cáo
Cung cấp nhân sự
Shop online