TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA SỐ 1 NĂM 2021

08:53:4022/12/2021

Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2021, tại UBND huyện Long Điền, diễn ra Hội nghị tổng kết thi đua cụm thi đua số 1 năm 2021. Tham dự Hội nghị chủ trì Hội nghị có bà Trần Thúy Ái - Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh, ông Lâm Văn Hồng - Phó chủ tịch UBND huyện Long Điền - Cụm trưởng Cụm thi đua số 1, cùng lãnh đạo các địa phương thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, các sở, ban ngành trong tỉnh.

Chiều ngày 20 tháng 12 năm 2021, tại UBND huyện Long Điền, diễn ra Hội nghị tổng kết thi đua cụm thi đua số 1 năm 2021. Tham dự Hội nghị chủ trì Hội nghị có bà Trần Thúy Ái - Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh, ông Lâm Văn Hồng - Phó chủ tịch UBND huyện Long Điền - Cụm trưởng Cụm thi đua số 1, cùng lãnh đạo các địa phương thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, các sở, ban ngành trong tỉnh.
 

Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của các địa phương. Vượt qua những khó khăn, thích ứng linh hoạt, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao, 4 địa phương thuộc cụm 1 đã thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, giữ vững nhịp độ tăng trưởng khá, các lĩnh vực  y tế, văn hóa, giáo dục được quan tâm thực hiện; an sinh xã hội được ưu tiên, chính sách đối với người só công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của toàn tỉnh. Phong trào thi đua yêu nước của các địa phương trong cụm được duy trì thường, công tác thi đua về cơ bản có những chuyển biến tích cực. Tổng thu nhân sách địa phương trong cụm 1 đạt 10.336 tỷ đồng, đạt 148% so với dự toán trong đó huyện Long Điền đạt 173%, TP. Vũng Tàu đạt 144%, TX. Phú Mỹ đạt trên 123%, TP. Bà Rịa đạt trên 121%. Ngoài thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các địa phương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Một số phong trào thi đua đã được thực hiện có hiệu quả như Phong trào "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới", "Doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu hội nhập và phát triển", "Bà Rịa - Vũng Tàu chung tay vì người nghèo không để an bị bỏ lại phía sau", "Đẩy mạnh cải cách hành chình nhà nước", "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện văn hóa công sở",…Kết quả điểm theo các chỉ tiêu, thành phố Vũng Tàu dẫn đầu với 970 điểm, kế đến là huyện Long Điền 950,50 điểm, thành phố Bà Rịa 940 điểm, thị xã Phú Mỹ 931,58 điểm.

Các địa phương ký kết thi đua năm 2022

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bà Trần Thúy Ái đánh giá cao công tác thi đua của Cụm 1, là cụm dẫn đầu của tỉnh trong thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế xã hội, duy trì các phong trào thi đua, bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, phong trào thi đua đã được phát huy, động viên cổ vũ nhân dân, góp phần nâng cao đời số và ổn định xã hội. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới các địa phương trong cụm cần phát huy thành tựu đạt được, có giải pháp khắc phục khó khăn, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phưc tạp, chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện để biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tại Hội nghị, lãnh đạo thành phố Bà Rịa tiếp nhận nhiệm vụ cụm trưởng, phát động thi đua năm 2022.

Nguồn tin: http://sovhtt.baria-vungtau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/asset_publisher/content/tinh-ba-ria-%E2%80%93-vung-tau-tong-ket-phong-trao-thi-dua-so-1-nam-2021

Đối tác
DỊCH VỤ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
CHO THUÊ THIẾT BỊ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
Thiết kế in Ấn quảng cáo
MICE - TEAM BUILDING
Mua sắm online